دومين سمینار ملي مديریت پرورش دام و طیور
با محوریت چالشهای پرورش گوسفند وبز
شهریورماه 1392- دانشگاه شهيد باهنر کرمان


محورها:

در دومین سمینار مدیریت پرورش دام و طیور پنج محور یا بخش شرکت خواهند داشت که شرکت کنندگان بر حسب موضوع مقاله یا علاقه شخصی خود میتوانند در هر یک از این بخشها شرکت داشته باشند. محورهای سمینار
به شرح زیر است:
- تغذیه طیور
- تغذیه نشخوارکنندگان
- ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، طیور و ..
- فیزیولوژی دام، طیور و ....
- مدیریت، زنبورعسل، کرم ابریشم و ....


تاریخ برگزاری همایش: 92.06.16

آخرین مهلت ارسال مقالات: 92.03.31

 

لیست کارگاههای آموزشی + فرم ثبت نام


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سمینار مراجعه نمائید: http://www.iransas-congress.com