انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

کارگروه های تخصصی


فراهم نمودن زمينه مساعد براي بيان مسائل و مشكلات در مورد دام و طيور در ابعاد مختلف و ارجاع عمده‌ترين نكات براي مراكز ذيربط جهت حل معضلات مي‌تواند از جمله وظائف انجمن علوم دامي كشور و كميته فني آن ‌باشد. بدين لحاظ لازم است، مسائل و راهكار آن‌ها از ديدگاه توليدكنندگان، آموزش، پژوهش و اشتغال مورد توجه واقع شود. لذا همكاري و برقراري ارتباط همه‌جانبه اعضاي محترم انجمن علوم دامي كمك شاياني در پيشبرد اين اهداف خواهد داشت. بدين منظور پس از تائيد آئين‌نامه كميته فني انجمن، پيشنهاد تشكيل پنچ كارگروه داده شد. • كارگروه آموزش و پژوهش
  • مسئول: دکتر رسول واعظ ترشیزی

  • دكتر محمود وطن‌خواه
  • دكتر الهام رضوان نژاد
  • دكتر نجمه کارگر
  • دكتر ايمان حاج خدادادي
  • دكتر هدي جواهري بارفروشي
 • كارگروه ارتباط با صنعت
  • مسئول: مهندس محمدرضا ملاصالحی

  • دكتر يدا… چاشني‌دل
  • دكتر مرتضی کرمی
  • دكتر حسين مرادي شهربابك
  • مهندس محمد رضا منصوريان
  • دكتر مهدي دهقان بنادكي
 • كارگروه برگزاري سمينارها و نشست‌ها
  • مسئول: دکتر فرجاد رفیعی

  • دكتر منتظر تربتي
  • رستم عبدالهي
  • بهروز محمد نظری
 • كارگروه نشريات
  • مسئول: دكتر حسن فضائلي

  • دكتر عليرضا صيداوي
  • دكتر محمود وطن‌خواه
  • دكتر محمد حسين مرادي
  • دكتر علی اسماعيل‌زاده
  • فرخنده رضائي
 • كارگروه روابط عمومي و بين‌الملل
  • مسئول: دكتر عباس رافت

  • دكتر اقبال سعيد
  • دكتر فرهاد ميرزائي
  • دكتر سيروس اميري‌نيا
  • دكترعلی کیانی