انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

لیست مجلات علوم دامی

Journal of Livestock Science and Technologies

تاریخ ثبت: Apr 20, 2017

ساعت ثبت: 10:08

مجله ای انگلیسی زبان که در دو نسخه چاپی و الکترونیکی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری انجمن علوم دامی ایران منتشر می‌گردد. نویسندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه نمایید.

آدرس لینک:

http://lst.uk.ac.ir

دانلود فایل:

مجله تحقیقات دام و طیور

تاریخ ثبت: Apr 20, 2017

ساعت ثبت: 10:04

به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند در تاریخ 92/8/5 توافقنامه ای بین دانشگاه بیرجند و انجمن علوم دامی ایران به منظور همکاری در ادامه انتشار نشریه منعقد گردید. نویسندگان و پژوهشگران گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه نمایید.

آدرس لینک:

http://jlr.birjand.ac.ir

دانلود فایل: