انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

تاریخچه انجمن


موضوع فعاليت

 • انجام پژوهش‌هاي علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي باهمكاري محققان و متخصصان علوم دامي

 • همكاري با نهادهاي علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزشي ، پژوهشي و اجرائي

 • برگزاري گردهمائي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و انتشار كتب و نشريات علمياسامی هیات موسسین

 • دكتر علي نيكخواه

 • دكتر محمدجواد ضميري

 • دكتر نصرت‌االه سفيدبخت

 • دكتر جواد پوررضا

 • دكتر عزيزاله كمال‌زاده

 • دكتر ناصر امام‌جمعه

 • دكتر غلامحسين طهماسبی

 • دكتر نجفقلي دبيري

 • دكتر حميد امانلو

 • مهندس اصغر نعمتي

 • مهندس محمدرضا ملاصالحي

 • مهندس مصطفي سيدمصطفويمراحل اجرائي ثبت انجمن

 • جلسه در تاريخ 1384/02/10 توسط اعضاي هيأت مؤسس در محل گروه علوم دامي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به منظور بررسي نحوه برگزاري انتخاب اعضاء هيأت مديره و معيارهاي كانديداها تشکیل شد.

 • مجمع عمومي در تاريخ 1384/03/04 در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج تشكيل و اعضاي هيأت مديره دوره اول تعيين شدند.

 • كميسيون انجمن‌هاي علمي پس از بررسي و تأييدصلاحيت‌هاي عمومي اعضاء هيأت مديره و بازرسين،‌ اقدام به معرفي ايشان به اداره ثبت شركت‌ها نمود. در تاريخ 1384/09/22 انجمن علوم دامي ايران در اداره ثبت شركت‌ها به شماره 94097 به ثبت رسيد.