انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

یک گاو به طور متوسط روزانه 40 لیوان شیر تولید می کند.

کرم شب تاب تنها موجودی است که نور را بدون گرما آزاد می کند.

بلندی شتر مرغ به دو و نیم متر و وزنش به 90 کیلوگرم می رسد.

مرغ رایج ترین پرنده در دنیاست.اخبار و رویدادها

خبر اول

نهمین کنفرانس الگوی اسلام...

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایر...

خبر دوم

کارگاه" آموزش برنامه R از...

انجمن علوم دامی ایران با همکاری شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و...

خبر چهارم

لینک مقالات هشتمین کنگره ...

جهت دسترسی به مقالات هشتمین کنگره علوم دامی ایران که در تاریخ 14و 15 ش...